Ind i taknemligheden

Af: Martin Holmgaard Laursen

Læseprøve

Beskrivelse

Ind i taknemligheden udfolder, hvordan taknemlighed kan forvandle vores liv og gøre det mere intenst og kostbart. Bogen henvender sig til dem, der selv ønsker at arbejde med taknemlig­ hed, og som efterspørger en grundigere indførelse i begrebet. Herunder også de forhold, der skal sættes lys på, når man vil dybere ind i taknemlig­ heden. Bogen er fyldt med praktiske eksempler på, hvordan taknemlighed kan sætte sit præg på hverdagen. Endvidere belyses taknemlighed ved hjælp af passager hentet fra litteraturen, religionen og historien. Forfatteren kommer rundt om taknemlighedsbegrebet og udforsker bl.a. følgende temaer: Veje ind i taknemligheden Taknemlighedens pris Hvordan du opdager din egen utaknemlighed Taknemlighed og børn Kritik af taknemlighedsbegrebet Den foruroligende taknemlighen Endelig præsenteres læseren for en mangfoldighed af forskellige utraditi­ onelle taknemlighedsøvelser, således at der kan findes øvelser for hver en smag. Om forfatter Martin Holmgaard Laursen (1966) er aut. psykolog og har tidligere arbejdet som adjunkt på lærersemina­rier i Haslev, Jelling og Aarhus. Har siden 2008 arbejdet med kræftpatienter, også i den palliative fase, med fokus på, hvordan livet bedst leves på trods af de begrænsninger, som alvorlig sygdom medfører. Martin har holdt kurser i, hvordan vi kan få øjne­ne op for de betydningsfulde dimensioner i livet ved at forholde os til vores egen død. Han har selv dyrket meditation i en længere årrække og er knyttet til meditationscentret Tigerens Rede i Gedved. Han har tidligere udgivet Abduktiv undervisning og læring (2017). E-bogen er lavet i fixed format

Yderligere informationer