Den lille guide til børns opsparing

Af: Jacob Munk­-Stander

Læseprøve

Beskrivelse

Har du børn? Eller børnebørn? Så vil du sikkert gerne give dem en god økonomisk start på livet. I den lille guide til børns opsparing lærer du alt om, hvordan du gør netop det. Denne guide giver dig grundlæggende viden om børneopsparing, samti­dig med at du får masser af inspiration og bliver klogere på alle de mulig­heder, der er, både som forældre, bedsteforældre og pårørende. Du får en gennemgang af kontotyper, herunder hvordan man kan komme i gang med at investere for at få opsparingen til at vokse over tid og dermed mod­virke inflation. Jacob Munk­-Stander kommer rundt om alle dele af at spare op og investe­re på vegne af sit barn eller barnebarn, herunder også regler for pengega­ver. Om forfatter Jacob Munk­-Stander er ekspert inden for opspa­ring til børn. Han er co­founder og CEO i virksom­heden Tobi, der beskæftiger sig netop med det. E-bogen er lavet i fixed format

Yderligere informationer